Edukacja

Edukacja:
 
2011 – 2015      – Studia doktoranckie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Praca doktorska: „Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego”
Pod kierunkiem: dr hab. Witolda Wilczyńskiego, prof. UP

2010 – 2011      – Studia podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Praca dyplomowa: „Wsparcie działań marketingowych przy użyciu GIS na przykładzie projektowania kampanii reklamowej”

Pod kierunkiem: dr inż. Ewa Dębińska

2004 – 2009    – Studia magisterskie  (kierunek: Geografia, specjalność: geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną)

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Praca magisterska: „Kształtowanie się firm informatycznych w województwie małopolskim”
Pod kierunkiem: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło

Komentarze są wyłączone.