Publikacje

Ważniejsze publikacje w latach 2009 – 2016

Wiedermann, K., Uliszak, R., Semczuk, M. (2016). Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. W: M. Dej, Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, Kraków, s. 63-96.
Pobierz

Semczuk M., Koszek R., Gołuszka K., Bołoz G., Brunn S. D., 2016, Poland’s Voivodeships and Powiats and the Geographies of Knowledge: Addressing Uneven Human Resource, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 30 (2), Warszawa-Kraków, s. 198-208.
Pobierz

Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., 2016, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach projektu SUSEN, Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, s. 444–456.
Pobierz

Semczuk M., A. Gil, 2015, Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku powiatu miechowskiego, Studia Obszarów Wiejskich,40, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 65-80.
Pobierz

Semczuk M., K. Majewski, A. Gil, 2015, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, Zeszyt 5, s. 47-60.
Pobierz

Semczuk M., 2014, The effect of remoteness on the socio-economic development of rural areas in Lesser Poland, Rural Space and Local Development, Special Issue, Presa Universitara Clujeana, s. 39-42.
Pobierz

Semczuk M., 2013, Agricultural Exploitation the Farmland in Rural Areas in the Polish Carpathians, Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj University Press, vol. 4, s. 201-205
Pobierz

Semczuk M., Uliszak R., Wiedermann K., 2013, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego (Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 23, Warszawa-Kraków, s. 23-56.


Semczuk M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, Zeszyt 4, s. 98-110.

Pobierz

 

Semczuk M., Warcholik W., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w PPN, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków, s. 148-154.

Pobierz

 

Baranowski M., Semczuk M., Warcholik W., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica I, vol. 93, Kraków, s.49-57.

 

Majewski K., Semczuk M., 2009, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Badania i Podróże Krakowskich Geografów, (red. Górka Z., Więcław-Michniewska J.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków, s. 129-137.

 

Komentarze są wyłączone.