Zainteresowania

Zainteresowania badawcze:

  • polityka rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich,
  • obszary wiejskie w Polsce,
  • obszary peryferyjne – wpływ peryferyjności na rozwój społeczno – gospodarczy,
  • wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji w marketingu (GEOMARKETING),
  • turystyka na obszarach chronionych – szczególnie w górskich parkach narodowych (GPN, PPN, TPN).

Komentarze są wyłączone.