Projekty

 


Podstrona dla uczestników projektu


 

2 spotkanie grypy projektu ‚zamknięte osiedla’ – poniedziałek 18.00 (23.03), sala 533? (IG UP)

Aktualnie realizowany jest projekt pt. ‚Zamknięte osiedla w przestrzeni miejskiej – na przykładzie miasta Krakowa’.

zamknięte osiedla

Celem projektu jest identyfikacja i określenie zróżnicowania zamkniętych osiedli w przestrzeni miasta Krakowa. Będzie on realizowany w 4 etapach.
1. Identyfikacja osiedli grodzonych (praca ze zdjęciami lotniczymi i inwentaryzacja w terenie) – porównanie dwóch przekrojów czasowych.
2. Określenie w przestrzeni miasta osiedli ‚bogactwa’ oraz ‚ubóstwa’ oraz ich koncentracji. Określenie centroidu dla osiedli ‚bogactwa’ i ‚ubóstwa’ i jego zmiany w wybranych latach.
3. Wyznaczenie typów osiedli grodzonych występujących na terytorium miasta Krakowa.
4. Określenie przyczyn i konsekwencji ‚izolowania się’ mieszkańców na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych w wybranych osiedlach (ok. 100 wywiadów).

Projekt realizowany pod skrzydłami SKNG UP. Szczegóły projektu można znaleźć w Karcie Projektu.

Chętnych wzięciem udziału w badaniach proszę o zgłoszenie się poprzez adres e-mail: semczuk@up.krakow.pl

Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.