Dla studentów


Prowadzone kursy w semestrze zimowy i letnim 2015/2016 – studia stacjonarne

Monitoring środowiska – Gospodarka przestrzenna, IV rok spec. inżynierskiej


Podstawy gospodarki gruntami – Gospodarka przestrzenna, III rok spec. inżynierskiej


Gospodarka gruntami w mieście – Gospodarka przestrzenna, II rok SUM (4-semestralne)


Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – Gospodarka przestrzenna, II rok spec. inżynierskiej


Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – Gospodarka przestrzenna, II rok licencjat


Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią – Gospodarka przestrzenna, III rok spec. inżynierskiej


Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią – Gospodarka przestrzenna, III rok licencjat

 

Prowadzone kursy w roku akademickim 2015/2016 – studia niestacjonarne

Monitoring środowiska – Gospodarka przestrzenna, IV rok spec. inżynierskiej

Podstawy gospodarki gruntami – Gospodarka przestrzenna, III rok spec. inżynierskiej


 

Pozostałe kursy (archiwum)

Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej 2 – Gospodarka Przestrzenna, 2 rok

Strategia Rozwoju Gminy – Gospodarka Przestrzenna, 3 rok

Podstawowe Metody Analizy Przestrzennej – Gospodarka Przestrzenna, 3 rok

Strategie Rozwoju Układów Przestrzennych – Gospodarki Przestrzennej, 2 rok

Podstawy Gospodarki Przestrzennej – Gospodarka Przestrzenna, 1 rok

Metody Analizy Przestrzennej – Geografia, 2 rok (II stopnia)

Projekty UE w Turystyce – Turystyka i Rekreacja, 3 rok (Przedsiębiorczość w turystyce)

Organizacja Imprez Turystycznych – Turystyka i Rekreacja, 3 rok (specj. Przedsiębiorczość w turystyce)

Strategie Rozwoju Układów Przestrzennych – Gospodarka Przestrzenna, 2 rok (specj. RLiR)

Geomarketing

Geografia przemysłu i transportu

Geografia Ekonomiczna 2

Systemy Informacji Geograficznej

Ćwiczenia terenowe ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej

Komentarze są wyłączone.