PGGNS_pro_ref

Poniżej zamieszczone są linki do formularzy Google z tematami projektów i referatów. Przy wyborze projektu dotyczącego Campusu UEK lub „bloku urbanistycznego” proszę się wpisać do osobnego arkusza (PROJEKTY DODATKOWE). Proszę w 4 kolumnie zaznaczać chęć zaprezentowania referatu/projektu poprzez wpisanie TAK/NIE (wygłoszenie wiąże się z możliwością poprawy i uzyskania wyższej oceny maksymalnej!). W ostatniej kolumnie zostanie podany termin wygłoszenia referatu/projektu (generalnie odbędzie się to w ostatniej części kursu).

REFERATY, PROJEKTY, PROJEKTY DODATKOWE

Komentarze są wyłączone.