PUGP_projekty

Poniżej zamieszczone są linki do formularzy Google z tematami referatów oraz listą projektów dla poszczególnych grup. W ostatniej kolumnie została dodana ocena za projekt/referat dla wszystkich grup!!

Zagadnienia do kolokwium w dniu 14.06.2017.
Wspólną tematyką dla wszystkich grup, są zagadnienia związane ze źródłami energii elektrycznej, bo było to omawiana w pierwszej fazie kursu u każdej grupy. Natomiast dalsza tematyka zależała od wybranych projektów/referatów, dlatego też proszę przygotować się w zakresie tematów, o których mówiliśmy na zajęciach. Oczywiście pomocne są arkusze poniżej, w których zapisane są tematy i daty prezentacji. Ze względów technicznych nie mogę zamieścić prezentacji, dlatego też proszę o współpracę w ich rozpowszechnieniu – oczywiście zakładam, że Państwo robiliście notatki ;).

Grupa: KrDZGi2011
REFERATY, PROJEKTY

Grupa: KrDZGi2012
REFERATY, PROJEKTY

Grupa: KrDZGi2013
REFERATY, PROJEKTY

Grupa: KrDZGp2011
REFERATY, PROJEKTY

Grupa: KrDZGp2012
REFERATY, PROJEKTY

Komentarze są wyłączone.